Brannstasjoner i Nittedal kommune

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er brannvesenet for deg som bor i Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nittedal, Sørum, Fet og Aurskog-Høland. I tillegg kjøper Rømskog kommune alle tjenester av NRBR.

Brannvesenet har 7 brannstasjoner. Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Bjørkelangen, Løken, Fetsund og Sørum.                   

Med til sammen syv kommuner, 166 000 innbyggere og et areal på 1750 kvadratkilometer blir det nye NRBR Norges sjette største brannvesen utfra innbyggertall.

   

Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS

Nittedal brannstasjon 2006