Brannstasjoner og depoter i Lødingen kommune

Lødingen brannvesen

Lødingen brannstasjon 2004

Offersøy branndepot 2007