Brannstasjoner i Vestby kommune

Mossregionen interkommunale brann og redning (MIB) har et slokkedistrikt som dekker innbyggere i kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. 

Beredskapen er kasernerte mannskaper på Hovedbrannstasjonen i Moss stasjon og Vestby stasjon samt deltidsmannskaper på Rygge stasjon. 

 

Mosseregionen interkommunale brann og redning

Vestby brannstasjon 2009

Vestby brannstasjon 2005

Son brannstasjon 2010 - Nedlagt

Son brannstasjon 2005 - Nedlagt