Brannstasjoner i Hareid kommune

Hareid brannvern består av et mannskap på 14 frivillige og 4 befal. Vi har døgnkontinuerlig befal- og sjåførvakt.

Hareid brannvesen

Hareid brannstasjon 2008