Brannstasjoner i Smøla kommune

 

Brannvesenets futrykningsstyrke består av 21 mannskaper fordelt på 3 stasjoner. Hovedstasjon på Nordvik rykker ut på alle hendelser. Innsmøla og Veidholmen stasjon rykker etter ordre, normalt begrenset til hendelser innen eget utrykningsområde.

Smøla brannvesen

Nordvik brannstasjon 2009

Veidholmen brannstasjon 2009

Innsmøla brannstasjon 2009