Brannstasjoner i Rygge kommune

Mossregionen interkommunale brann og redning (MIB) har et slokkedistrikt som dekker innbyggere i kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. 

Beredskapen er kasernerte mannskaper på Hovedbrannstasjonen i Moss stasjon og Vestby stasjon samt deltidsmannskaper på Rygge stasjon. 

 

Mosseregionen interkommunale brann og redning

Rygge brannstasjon 2004

Rygge flyplass brannstasjon 2010