Brannstasjoner i Marker kommune

Marker brannvesen består av en forebyggende avdeling samt en beredskaps- avdeling. Brannsjefen er sjef for begge avdelingene.
Brannberedskapsavdelingen består av 16 personer som varsles med personsøker. Disse er deltidsansatte.

Marker brannvesen

Ørje brannstasjon 2010

Ørje brannstasjon 2005 - Nedlagt

Ørje gamle brannstasjon - Nedlagt

Bygget fungerer som rutebilstasjon idag.