Brannstasjoner i Røyken kommune

Røyken brann og redningsvesen har kasernert vakt og det er til enhver tid 4 mann på vakt.

Røyken brann og redningsvesen

Røyken brannstasjon 2010

Røyken brannstasjon 2004 - Nedlagt