Brannstasjoner i Rømskog kommune

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er brannvesenet for deg som bor i Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nittedal, Sørum, Fet og Aurskog-Høland. I tillegg kjøper Rømskog kommune alle tjenester av NRBR.

Brannvesenet har 7 brannstasjoner. Lørenskog, Skedsmo, NittedalBjørkelangen, Løken, Fetsund og Sørum.                   

Med til sammen syv kommuner, 166 000 innbyggere og et areal på 1750 kvadratkilometer blir det nye NRBR Norges sjette største brannvesen utfra innbyggertall.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) har slokkeansvar i Rømskog kommune. Rømskog kommune kjøper alle oppgaver etter brannloven herfra. 

Rømskog har 8 mann og tankbil som fortropp og støttestyrke for brannmannskapene fra Bjørkelangen brannstasjon.

 

 

Nedre Romerike brann og redninsvesen IKS

Rømskog branndepot 2010 (om sommeren)

Rømskog branndepot 2010 (om vinteren)

Bjørkelangen brannstasjon 2010

Løken brannstasjon 2010