Brannstasjoner og depoter i Kvalsund kommune

Kvalsund Brann og redning, er et deltidsbrannvesen lokalisert med hovedstasjon i Kvalsund og en depotstyrke i Kokelv. Korpset består totalt av 14 personer i Kvalsund og 6 i Kokelv.  Hovedstyrken er lokalisert i Kvalsund tettsted.

Kvalsund brannvesen

Kvalsund brannstasjon 2012

Kokelv branndepot 2012

Kvalsund brannstasjon - Nedlagt