Brannstasjoner i Steinkjer kommune

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy, Namdalseid, Snåsa, Steinkjer, Lierne, Røyrvik, Verran og Osen kommuner.  Det er 8 brannstasjoner og 2 depoter. 

 

Hovedstasjonen ligger i Steinkjer og det er stasjoner i de andre eierkommunene, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik. I Lierne er det to stasjoner Nordli og Sørli. Depoter i Nord-Statland (Namdalseid) og Sætervika (Osen)

 

Steinkjer er organisert med fire kassernerte vaktlag bestående av 1 utrykningsleder som brannmester og 2 brannkonstabler i turnus samt 1 mannskap i hjemmevakt som tankbil/stigebilsjåfør.

 

Brannvesen Midt IKS

Steinkjer brannstasjon 2007

Steinkjer Veteranbil brannstasjon