Brannstasjoner i Fosnes kommune

Fosnes brannvesen er et deltidsbrannvesen bestående av en styrke på 21 mann fordelt på to stasjoner. 15 mann stasjonert på Jøa og 6 mann på Salsnes.

Brannstasjonene er lokallisert ved fosnes rådhus på Jøa og i industribygget på Salsnes.

Fosnes brannvesen

Jøa brannstasjon

Salsnes brannstasjon 2014