Brannstasjoner i Stordal kommune

Brannvesenet har 16 deltidsmannskap i tillegg til 2 befal og disponerer utstyr som 1 brannbil, 1 tankbil, 3 motorbrannsprøyter, redningsverktøy, røyk- og kjemikalievernutstyr og noe oljevernutstyr.

Stordal brannvesen

Stordal brannstasjon 2007