Brannstasjoner i Skodje kommune

Brannkorpset i Skodje har et mannskap på 18 personer. 16 brannmenn, 2 befal og en slokkeleder. Korpset har 7 røykdykkere og 7 medutrykningssertifikat.

Skodje brannvesen

Skodje brannstasjon 2007