Brannstasjoner i Nesset kommune

Hovedbrannstasjon er lokalisert i Eidsvåg hvor det er tilknyttet 16 deltidsmannskaper som bærer lommevarslere.
Eresfjord har egen styrke på 10 mann som blir varslet ved tyfon/telefon.

Eikesdal har depot med en tyfonvarslet styrke på 6 mann som førstehjelp.

Nesset brann og redningsvesen

Eidsvåg brannstasjon 2007

Eresfjord brannstasjon 2007

Eikesdal brannstasjon 2007

Eidsvåg brannstasjon - Nedlagt

Vistdal branndepot 2013