Brannstasjoner i Midsund kommune

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Midsund kommune og Molde kommune for å sikre at vi har ei fullgod brann - og feie-/tilsynsordning

Midsund brannvesen

Midsund brannstasjon 2007