Brannstasjoner i Haram kommune

Beredskapsdelen omfattar mellom anna 7 brannstasjonar med totalt 76 brannmanskap tilsatt i deltidsstilling. Haram er med dette eit av landets største deltidsbrannvern målt i tal stasjonar og mannskap. 

Brattvåg stasjon: 16 deltidsmannskaper + 4 befal

Vatne, Søvik, Lepsøy, Haramsøy, Longva og Fjørtoft stasjoner, har alle 10 deltidsmannskaper hver.

Haram brannvern

Brattvåg brannstasjon 2007

Vatne brannstasjon 2007

Søvik brannstasjon 2007

Lepsøy brannstasjon

Haramsøy brannstasjon

Longva  brannstasjon

Fjørtoft brannstasjon

Vatne brannstasjon - Nedlagt