Brannstasjoner og depoter i Gaular kommune

Sande brannstasjon 2007

Bygstad branndepot 2008

Viksdalen branndepot 2008