Brannstasjoner i Balestrand kommune

Balestrand brannvesen er eit deltidsbrannvesen. Beredskapstyrken består av 16 brannkonstabler i deltidsstilling og 4 befal. Brannvesenet er bra utrustet. 6  røykdykkerapparater og 3 sett med sambandutstyr for røykdykkere. Brannbilen, MB 1124 og har vanntank på 2400 l, frigjøringsutstyr og plass til 6 personer.

Etter et omfattande utredningsarbeid og vedtak i kommunestyrene er det nå klart: Luster, Sogndal, Leikanger, Vik og Balestrand vil fra 01.01.11 etablere et felles brann- og redningsselskap - Sogn brann og redning IKS.

Sogn brann og redning IKS

Balestrand brannvesen

Balestrand brannstasjon 2007