Brannstasjoner i Leikanger kommune

Brannstasjonen ligg i Hermansverk sentrum. Der har  ein brannbil og hengar med redningsutstyr. Det er vakt døgnet rundt.

Etter et omfattande utredningsarbeid og vedtak i kommunestyrene er det nå klart: Luster, Sogndal, Leikanger, Vik og Balestrand vil fra 01.01.11 etablere et felles brann- og redningsselskap - Sogn brann og redning IKS.

Sogn brann og redning IKS

Leikanger brannvesen

Leikanger brannstasjon 2011

Leikanger brannstasjon 2007 - Nedlagt