Brannstasjoner og depoter i Øygarden kommune

Øygarden brannvesen er et deltidsbrannkorps med 2 stillinger på heltid og 25 ansatt i deltidstillinger.
1 brann og beredskapssjef, 1 feier og beredskapsleder, 5 overbefal i deltidsstilling, 5 utrykingsledere og 15 brannkonstabler

Brannstasjonen 
Brannvesenet har flytta inn i ny brannstasjon ved Kollsnes næringspark/ naturgassparken på Blomøy. Brannstasjonen ligg sentralt i kommunen med kort utrykningstid til dei fleste delane av kommunen. Her har me fått fine lokalar med god plass til utstyr, møterom, kontor og trimrom. Brannvesenet har også et depot med diverse utstyr for brannslokking som er plassert på Hernar.

Øygarden brannvesen

Tjeldstø brannstasjon 2005

Kollsnes næringspark brannstasjon 2005

Hernar branndepot