Brannstasjoner i Radøy kommune

Radøy brannvern  består av frivillige mannskaper. Brannvernet består i dag av 17 personer. I tillegg kommer brannsjefen.

Radøy brannvern

Manger brannstasjon 2007