Brannstasjoner i Odda kommune

Odda brann og redningsvesen

Odda brannstasjon 2004

Røldal brannstasjon 2004