Brannstasjoner og depoter i Bjugn kommune

 

Fosen brann og redningstjeneste IKS eies av kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. Brannvesenet har 8 branntasjoner som det knyttet beredskapsutstyr og mannskap til , og flere utstyrsdepot ute i bygdene.

Det er brannstasjoner på tettstedene Brekstad, Botngård, Årnes (Åfjord), Roan, Storfosna, Lysøysund, Stokksund og Bessaker. 

 

Botngård Brannstasjon
Stasjon er hovedstasjon i Bjugn og ligger i kommunalt utleiebygg på industriområdet.
Mannskap:                  13 brannmannskap
Bilmateriell:                 1 Mannskapsbil, 1 Tankbil
Røykdykkertjeneste:    Ja  
 
Lysøysund Brannstasjon
Stasjonen ligger i innkjøringen til Lysøysund og vi leier garasjeplass i et næringsbygg.
Mannskap:                 7 Brannmannskaper
Bilmateriell:                1 Mannskapsbil
Røykdykkertjeneste:  Nei

Fosen brann og redningstjeneste IKS

Botngård brannstasjon 2009

Lysøysundet brannstasjon 2009

Tarva branndepot