Brannstasjoner i Snillfjord kommune

Snillfjord brannvesen er et deltidsbrannvesen, ingen vaktordning.

Felles brannsjef med Orkdal og Skaun.Snillfjord kommune har 2 brannstasjoner, en på Krokstadøra(hovedstasjon) og en på Sunde.

Når det gjelder Ytre Snillfjord har vi slokkeavtale med Hemne kommune.

Brannstyrken består av 18 personer, 10 på Krokstadøra og 8 på Sunde.

 

Krogstadøra brannstasjon 2009

Sunde brannstasjon 2009