Brannstasjoner i Meldal kommune

Meldal brannstasjon med totalt 16 mann, fordelt på 4 lag av 4 mann som er ansatt på deltid uten fast vaktordning. I tillegg kommer 4 overbefal som også er utrykningsledere.

Meldal brannvesen

Meldal brannstasjon 2009