Brannstasjoner og depoter i Finnøy kommune

 

I 2004 slo brannvesenet i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time seg sammen. I 2015 kom også Finnøy kommune med i samarbeidet.

 

Brannvesenet har 13 brannstasjoner og 260 brannmannskaper. Totalt er det ca 360 ansatte. Brannvesenet har ca 5000 utrykninger pr år. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk.

Finnøy kommune består av 16 bebodde øyer. Hovedbrannstasjonen er plassert på Judaberget.

Brannberedskapen på øyene Sjernarøyane, Ombo, Fogn og Halsnøy består av spesialbygde brannhengere som i tillegg til enkelt brannslukkingsutstyr også har vanntank med 4000 liter. Disse er plassert ut hos lokale bønder som har fått grunnleggende opplæring i brannslukking. 5-6 bønder på hver øy har fått opplæringen.Disse hengerne kan benyttes som førsteinnsats for lokalbefolkningen på de respektive øyene. 

 

Judaberg brannstasjon 2010

Sjernarøyane og Ombo branndepoter 2010

 

Halsnøy og Fogn branndepoter 2010

 

Kyrkjøy  branndepot - Nedlagt

Nesheim branndepot - Nedlagt