Brannstasjoner i Sauherad kommune

Midt Telemark brann og redningsvesen består av kommunene: Nome, Sauherad og Bø i Telemark. Brannvesenet har 4 brannstasjoner.

  • Bø brannstasjon.
  • Gvarv brannstasjon.
  • Ulefoss brannstasjon.
  • Lunde brannstasjon.

 

Midt Telemark brann og redningstjeneste

Gvarv brannstasjon 2004