Brannstasjoner i Trøgstad kommune

Brannvesenet i Trøgstad holder til på Skjøndal, nord for Skjønhaug sentrum og består av 16 deltidsansatte, hvorav 5 er utrykningsledere. Mannskapene er fordelt på 5 vaktlag. Ett befal og en konstabel har døgnvakt. Alle mannskapene har personsøker, og plikter å møte ved utrykning, dersom de er tilgjengelige.

Trøgstad brannvesen

Skjønhaug brannstasjon 2005